آبخوری دستی ۲ لیتری بلدرچین پارس

آبخوری دستی 2 لیتری بلدرچین پارسMDK-Pa-A2be


مزیت های آبخوری دو لیتری بلدرچین شرکت پارس

  • طراحی ساده
  • راحتی استفاده از آبخوری
  • جلوگیری از خفگی جوجه های بلدچین