آبخوری اتوماتیک پلاسون پارس

آبخوری اتوماتیک پلاسون پارسMDK-Pa-AOP


آبخوری اتوماتیک پلاسون پارس از آبخوری های آویز شرکت پارس بوده و توسط فروشگاه ماکی دام کالا به فروش می رسد

  • داشتن مخزن آب محافظ زیر قیف آبخوری
  • به علت داشتن مخزن از تکان های شدید جلوگیری می شود
  • کیفیت بالای ساخت