دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2
بسته بندی دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2
دستگاه جوجه کشی خانگی96 عددی
دستگاه جوجه کشی خانگی96 تایی
دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 2
دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2
بسته بندی دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2
دستگاه جوجه کشی خانگی96 عددی
دستگاه جوجه کشی خانگی96 تایی
دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 2

دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2MDK-EIG-EB96


2,250,000 تومان

تخفیف : 100,000 تومان

دستگاه جوجه کشی خانگی 96 عددی ایزی باتور 2 برادر بزرگتر دستگاه جوجه کشی خانگی 48 عددی ایزی باتور 1 می باشد و قابلیت ستر و هچر همزمان را دارد:

  • کار با باتری ماشین در زمان قطعی برق
  • ستر و هچر همزمان
  • داشتن شانه های همه کاره