سبد هچر جوجه کشی سایز 30 در 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30 در 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30
سبد هچر جوجه کشی سایز 30

سبد هچر جوجه کشی سایز 30 در 30MDK-S-SH30


سبد هچر جوجه کشی سایز 30 با کیفیت بالا و با قیمتی بسیار مناسب در ماکی دام کالا عرضه میشود:

  • کیفیت بالای مواد سازنده
  • دارای درب مخصوص
  • دارای برجستگی در کف سبد برای جلوگیری از لغزیدن و در رفتگی پای جوجه ها